மரண அறிவித்தல்

பிறப்பு

09/11/1946

இறப்பு

ஏரம்பு இரத்தினவடிவேல்

பிறப்பிடம்: யாழ்ப்பாணம் / தமிழீழம்

இறப்பிடம்: இன்பசிட்டி பருத்தித்துறை / தமிழீழம்