img/728x90.jpg
மீண்டும் தீவிரமடையும் மத்திய தரைக்கடலாதிக்கப் போட்டி

மீண்டும் தீவிரமடையும் மத்திய தரைக்கடலாதிக்கப் போட்டி

மீண்டும் தீவிரமடையும் மத்திய தரைக்கடலாதிக்கப் போட்டி...!

2018 ஆகஸ்ட் மாதம் இரசியா தனது பெரிய கடற்படையணி ஒன்றை சிரியாவிற்கு அனுப்பியமை மத்தியதரைக்கடலில் ஓர் ஆதிக்கப்போட்டிக்கு வித்திட்டது போல் தோன்றுகின்றது. உலக எரிபொருள் விநியோகத்தில் பெரும் பங்கு வகிக்கும் மத்தியதரைக்கடல் வரலாற்றி ரீதியாக பேரரசுகளின் உலக ஆதிக்கத்திற்கு முக்கியமான ஒன்றாக இருந்தது. ஆசியா, ஆபிரிக்கா, ஐரோப்பா ஆகிய மூன்று கண்டங்களையும் ஒட்டி இருக்கின்ற மத்தியதரைக் கடல் புரதான காலத்தில் இருந்தே முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கடலாக மத்தியதரைக் கடல் இருந்து வருகின்றது. இது மேற்குப் புறத்தில் ஜிப்ரோல்டர் நீரிணை மூலம் அட்லாண்டிக் மாக்கலுடன் தொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய தரைக்கடலின் இருபுறமும் பெருந்தொகையான நதிகள் வந்து அதில் கலக்கின்றன. அவற்றுள் உலகின் பெரிய பத்து நதிகளாகிய Rhone, Po, Drin-Bojana, Nile, Neretva, Ebro, Tiber, Adige, Seyhan, and Ceyhan ஆகியவையும் அடக்கம். தொன்று தொட்டே உலகின் பெரிய அரசுகளிற்கு இடையிலான கலாச்சாரப் பரிவர்த்தனைகளும் பண்டமாற்ற்றுக்களூ மத்திய தரைக்கடலூடாக நடை பெற்றது.
 
பழம்பெருமை வாய்ந்த மத்தியதரைக்கடல்
 
பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் ஜேர்மனியில் வாழ்ந்த தத்துவ ஞானி பிரெட்றிச் ஹெஜல் பூமிப்பந்தின் மூக்காற்பங்கிற்கு மத்திய தரைக்கடல் ஒன்றுபடுத்தும் மூலம் என்றார். புராதான கிரேக்கர்களும் ரோமர்களும் இந்தியாவுடனும் சீனாவுடனும் மத்திய தரைக்கடலினூடாகவே வர்த்தகம் செய்தனர். கிறிஸ்த்துவிற்கு முன்னர் 16-ம் நூற்றாண்டில் இருந்து பல நூற்றாண்டுகளாக இருந்த எகிதியப் பேரரசு மத்திய தரைக்கடலை ஒட்டியே இருந்தது. கிறிஸ்த்துவிற்கு 1792 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பபிலோனியர்கள் மத்திய தரைக்கடலில் ஆதிக்கம் செலுத்தினர். தற்போதைய ஈராக், சிரியா போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய மெசப்பட்டோமியா அவர்களது பிரதேசமாக இருந்தது. மத்திய தரைக்கடல் அவர்களது வெளியுலகத் தொடர்பில் பெரும் பங்கு வகித்தது. இது போலவே கிறிஸ்த்துவிற்கு 800 ஆண்டுகளிற்கு முன்னர் கிரேக்கப் பேரரசு, கிறிஸ்த்துவிற்கு 27 ஆண்டுகளிற்கு முன்னர் ரோமப் பேரரசு ஆகியவை மத்தியதரைக்கடலை ஒட்டியே இருந்தன.உலக வரலாற்றில் நீண்டகாலமாக இருந்த துருக்கியரின் உதுமானியப் பேரரசிற்கும் மத்திய தரைக்கடலே முக்கிய போக்குவரத்துப் பாதையாக இருந்தது. பிரித்தானியப் பேரரசும் மத்திய தரைக்கடலில் அதிக அக்கறை காட்டியது. பிரித்தானிய குடியேற்ற ஆட்சி பல நாடுகளில் முடிந்த பின்னரும் பிரித்தானியா மத்தியதரைக்கடலில் ஜிப்ரோல்டா, சைப்பிரஸ் ஆகியவற்றில் தனது படைகளை வைத்திருக்கின்றது. மேலும் மத்திய தரைக்கடல் பிராந்தியத்தின் முக்கியத்துவத்தால் ஓமான், கட்டார், பாஹ்ரேன் ஆகிய நாடுகளில் பிரித்தானியப் படைகள் நிலைகொண்டுள்ளன.
 
தற்போதைய அரசுகள்
 
மத்திய தரைக்கடலை ஒட்டி இப்போது 21 நாடுகள் இருக்கின்றன. ஐரோப்பாவில் ஸ்பெயின், பிரான்ஸ், மொனொக்கோ, இத்தாலி, மால்டா, சுலோவேனிய, குரோசிய, பொஸ்னியா, ஹெர்ஜிக்கோவீனா. மொண்டினீக்ரொ, அல்பேனியா, கிரேக்கம் ஆகிய ஐரோப்பிய நாடுகளும் துருக்கி, சைப்பிரஸ், சிரியா, லெபனான், இஸ்ரேல் ஆகிய ஆசிய நாடுகளும் எகிப்து. லிபியா, துனீசியா அல்ஜீரியா, மொரொக்கே ஆகிய ஆபிரிக்க நாடுகளும் மத்திய தரைக்கடலை ஒட்டியுள்ளன.
 
ஒரு துருவத்தை விரும்பாத புட்டீன்
 
சோவியத் ஒன்றியம் வலுவடைந்திருந்த போது மத்தியதரைக்கடலில் அமெரிக்காவிற்கும் இரசியாவிற்கும் இடையில் கடும் போட்டி உருவானது. 1991-ம் ஆண்டு நடந்த சோவியத்தின் வீழ்ச்சிக்குப் பின்னர் அமெரிக்காவின் ஆதிக்கத்தில் ஒரு துருவ ஆதிக்கம் உலகில் தலை தூக்கத் தொடங்கியது. இரசிய அதிபர் விளடிமீர் புட்டீன் அமெரிக்காவின் ஒரு துருவ ஆதிக்கத்தை மிகவும் வெறுக்கின்றார். மீண்டும் சோவியத் ஒன்றியம் போல் ஒன்றை இரசியாவின் தலைமையில் உருவாக்க வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருக்கின்றார். அதன் முதற்படியாக உக்ரேன் நேட்டோவில் இணைவதைத் தடுத்தார். கிறிமியாவை இரசியாவுடன் இணைத்தார். அடுத்தபடியாக சிரியாவில் தனக்கு ஆதரவான ஆட்சி இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அதிபர் பஷார் அல் அசாத்தை அகற்றும் அமெரிக்காவின் திட்டத்தை முறியடித்தார். முழு சிரியாவும் அசாத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக துருக்கியின் வேண்டுகோளைப் புறம் தள்ளி இத்லிப் மாகாணத்தில் பெரும் விமானத்தாக்குதல்களைச் செய்கின்றார்.