img/728x90.jpg
சுவிசில் நினைவு கூரப்பட்ட தமிழீழ விடுதலையின் தடையகற்றிகள் நினைவுசுமந்த எழுச்சி வணக்க நிகழ்வு!

சுவிசில் நினைவு கூரப்பட்ட தமிழீழ விடுதலையின் தடையகற்றிகள் நினைவுசுமந்த எழுச்சி வணக்க நிகழ்வு!

சுவிசில் கிறபுண்டன் மாநிலத்தில் நினைவு கூரப்பட்ட தமிழீழ விடுதலையின் தடை அகற்றிகள் நினைவு சுமந்த எழுச்சி வணக்க நிகழ்வு! 06.10.2019